Yhdistyksen esittely

Suomen Neurologinen Yhdistys

Suomen Neurologinen Yhdistys on perustettu 17.3.1961. Yhdistyksen tarkoituksena on olla neurologian ja neurokirurgian sekä näihin läheisesti liittyvien lääketieteen haarojen kuten lastenneurologian, kliinisen neurofysiologian, neuropatologian ja neuroradiologian alalla toimivien lääkärien yhdyssiteenä sekä edistää mainittujen tieteenhaarojen kehittymistä maassamme. Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan pitämällä kokouksia, järjestämällä esitelmä- sekä jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksia, toimittamalla julkaisuja, tekemällä esityksiä viranomaisille ja antamalla pyydettäessä asiantuntijalausuntoja.

Suomen Neurologisen Yhdistyksen keskeisenä tarkoituksena on ollut alan itsenäisen toiminnan kehittäminen. Tässä mielessä on ollut tärkeätä kiinnittää huomio alan koulutuksen järjestämiseen ja sisältöön niin peruskoulutuksessa kuin myös jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Yhdistys on toiminnallaan vaikuttanut monella tavalla ja monilla tasoilla päättäjiin, sekä sairaaloiden omistajiin että yliopistoihin, korostaen alan palvelujen tärkeyttä, tarvetta perustaa neurologiset osastot ja poliklinikat kaikkiin keskussairaaloihin sekä tarvetta saada riittävästi alan opettajien virkoja kaikkien maamme viiden lääketieteellisen tiedekunnan yhteyteen.

Suomen Neurologinen Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä European Academy of Neurologyn kanssa ja hoitaa kansainvälisiä yhteyksiä Suomen neurologien ja muiden kansainvälisten neurologijärjestöjen kuten World Federation of Neurologyn.

Neurologisen avohoidon onnistumisen kannalta sekä myös jatkokuntoutuksen ja ylläpitävän kuntoutustoiminnan kannalta tärkeä potilasyhdistystoiminta on alusta alkaen ollut yhdistyksen keskeinen toiminta-alue. Joko yhdistyksen omalla panoksella tai sen yksittäisten jäsenten aktiivisella työllä on maahamme saatu perustetuksi useita paikallisia potilasyhdistyksiä ja niille omat liittonsa.

Koko toimintansa ajan yhdistys on voinut olla mukana maamme terveydenhuoltoa kehittämässä antamalla asiantuntijalausuntoja eri tahoille, tekemällä itse aloitteita päättäjille ja olemalla edustajiensa välityksellä mukana erilaisissa neurologiaa koskevissa toimikunnissa ja työryhmissä. Näin on voitu kiinnittää tarpeellista huomiota neurologian alan potilaiden diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen epäkohtiin sekä toiminnan kehittämiseen ja saatu vähitellen aikaan oleellisia parannuksia.

Jäsenmäärä 

586 

Kunniajäsenet 

Eero Hillbom (1904 - 1991) 1975
Erkki Kivalo (1920 - 2009) 1978
Patrick Sourander (1917 - 1993) 1986
Eero Hokkanen 1996
Markku Kaste 2011