Yhdistyksen esittely

Suomen Neurologinen Yhdistys on perustettu 17.3.1961. Yhdistyksen tarkoituksena on olla neurologian ja neurokirurgian sekä näihin läheisesti liittyvien lääketieteen haarojen kuten lastenneurologian, kliinisen neurofysiologian, neuropatologian ja neuroradiologian alalla toimivien lääkärien yhdyssiteenä sekä edistää mainittujen tieteenhaarojen kehittymistä maassamme. Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan pitämällä kokouksia, järjestämällä esitelmä- sekä jatko- ja täydennyskoulutustilaisuuksia, toimittamalla julkaisuja, tekemällä esityksiä viranomaisille ja antamalla pyydettäessä asiantuntijalausuntoja.