jaostoT

Keskussairaalajaosto


Perustettu 

 23.3.2021

Jäseniä 

 

Puheenjohtaja 

Jussi Sipilä jussi.sipila@siunsote.fi

Sihteeri 

Sari Avikainen sari.avikainen@ksshp.fi


Alajaoston ensisijaisena tavoitteena on toimia yliopistottomien (keskus)sairaaloiden yhdyssiteenä ja kehittää niiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi alajaos järjestää ylilääkäreiden keskustelutilaisuuksia hallinnollisista, hoidollisista ja tieteellisistä kysymyksistä erityisesti näiden sairaaloiden näkökulmasta. Alajaosto voi tarvittaessa tehdä näistä kysymyksistä myös esityksiä ja lausuntoja yhdistyksen johtokunnalle. Alajaoston tavoitteena ei ole järjestää omia koulutuksia tai muuta taloudellista panostusta vaativaa toimintaa. Alajaostoon voi liittyä ottamalla yhteyttä alajaoston sihteeriin.