jaostot

Neuroimmunologian jaosto


Perustettu 

29.3.2007

Jäseniä 

 

Puheenjohtaja 

dos. Aki Hietaharju
aki.hietaharju(at)pshp.fi

Sihteeri 

Laura Airas
laura.airas[at]utu.fi


Ilmoittautuminen jäseneksi 

Ilmoittautuminen jaoston sihteerille. Muut kuin SNY- jäsenet voivat anoa liitännäisjäsenyyttä.

Koulutus 

Jaosto suunnittelee ja järjestää oman alansa koulutustapahtumia. 

Tiedotus 

Jaoston toiminnasta tullaan tiedottamaan sähköpostitse.