Neurologipäivät 2024

 

Neurologipäivien abstrakti- ja potilastapauskilpailut

 

Abstraktikilpailu | Potilastapauskilpailu

Abstraktikilpailu

Neurologipäivien 2024 yhteydessä järjestetään abstraktikilpailu, jonka tarkoitus on tuoda valokeilaan Suomessa tehtävää neurologian alan tutkimusta. Abstraktin tulee käsitellä uusia tuloksia, mutta se voi olla myös aiemmin esitetty äskettäisissä kansainvälisissä kokouksissa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että laajoja tutkimuskokonaisuuksia esitetään abstrakteina. 

Yksi tekijä voi lähettää vain yhden ensimmäisen position abstraktin, mutta samalta ryhmältä voi tulla useampikin abstrakti. 

Abstrakti saa sisältää enintään 300 sanaa ja enintään kaksi julkaisukelpoista kuvamuotoista (kuva tai taulukko) liitetiedostoa. Abstraktin kieli voi olla englanti, suomi tai ruotsi. Suosittelemme käyttämään abstrakteissa yleisesti käytettyä otsikointia, esim. Background, Methods, Results, Conclusions. 

Abstraktien arviointi suoritetaan sokkoarviointina, joten huolehdithan että liitetiedostoissa ei mainita tekijöiden nimiä. 

Abstraktit lähetetään sähköisellä lomakkeella: https://planner.eventos.fi/neurologipaivat-2024 Valitse lomakkeella vaihtoehto: abstraktikilpailu 

Viimeinen päivämäärä abstraktien lähettämiselle ja muokkaamiselle on 20.9.2024. 

Abstraktit ovat mukana Neurologipäivien digitaalisessa ohjelma- ja abstraktikirjassa, joka julkaistaan Neurologipäivien nettisivuilla ja lähetetään Neurologipäivien osallistujille. 

Hyväksytyt abstraktit esitetään e-postereina paikan päällä Hilton Helsinki Kalastajatorpalla. E-posterinäytöt ovat vaakamuotoiset, joten hyväksytyt abstraktit pyydetään toimittamaan mieluiten yhdellä, mutta enintään kolmella vaakasuuntaisella Power Point-dialla. Toivottu kuvasuhde on 16:9. 

Lähetetyistä abstrakteista valitaan arvioinnin perusteella kuusi parasta, jotka esitetään 3–5 minuutin pituisina suullisina esityksinä Neurologipäivien posterisessiossa torstaina 31.10. klo 12.10–12.40. 

Neurologipäivät on lääkäreille suunnattu koulutustilaisuus, joten vaikka tutkimusryhmässä olisi muitakin kuin lääkäreitä, posterin esittäjän tulee olla Suomessa laillistettu lääkäri tai lääketieteen opiskelija. 

Mikäli suulliseksi esitykseksi valitun abstraktin esittäjä ei halua osallistua Neurologipäivien muuhun koulutukseen, hän voi pitää suullisen esityksensä ilman osallistumismaksua. Muussa tapauksessa ilmoittautuminen Neurologipäiville pyydetään tekemään ja maksamaan normaaliin tapaan. Linkki sähköiselle ilmoittautumislomakkeelle: https://form.eventos.fi/fffc7ea497e8f979 

Abstraktien ja e-postereiden perusteella jaetaan yksi 1000 euron ja kaksi 800 euron apurahaa. SNY:n koulutusvaliokunta ja johtoryhmä valitsevat apurahan saavat abstraktit. 

Lisätiedot: Anna Brück, anna.bruck@tyks.fi 

Tämä ohje pdf-tiedostona täällä

Tervetuloa osallistumaan abstraktikilpailuun! 

 

Anna Brück
Suomen Neurologinen Yhdistys ry
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja

 

Abstraktikilpailu | Potilastapauskilpailu

Potilastapauskilpailu 

Neurologipäivien 2024 yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa potilastapauskilpailu. Kilpailuun voi lähettää aiemmin julkaisemattoman kliinisen neurologian alan suomalaisen potilastapauksen, joka nostaa esille esimerkiksi mielenkiintoisen ratkaisun diagnostiseen pähkinään tai hoidolliseen haasteeseen. 

Yksi tekijä voi lähettää vain yhden ensimmäisen position potilastapauksen. 

Potilastapaus saa sisältää enintään 400 sanaa ja lisäksi enintään kaksi julkaisukelpoista kuvamuotoista liitetiedostoa. Potilastapauksen kieli voi olla englanti, suomi tai ruotsi. 

Huom! Potilasta esittävä valokuva on rajattava tai peitettävä siten, ettei häntä voi tunnistaa. Tekstissä voi tunnistamisen välttämiseksi hieman muuttaa joitakin yksityiskohtia, kuten potilaan ikää ja asuinpaikkaa, joskus jopa sukupuolta. Mikäli potilaan tunnistaminen on mahdollista tekstistä, kuvasta tai videosta, tarvitaan aina potilaan kirjallinen lupa. Potilaan allekirjoittamaa lupalomaketta ei lähetetä SNY:lle vaan kirjoittajan tulee tallettaa se tietoturvalliseen paikkaan esim. potilaan sairauskertomuksen liitteeksi. Käsikirjoitusta lähettäessään kirjoittaja vakuuttaa, että lupa on olemassa. 

Potilastapaukset lähetetään sähköisellä lomakkeella  https://planner.eventos.fi/neurologipaivat-2024 Valitse lomakkeella vaihtoehto: potilastapauskilpailu 

Viimeinen päivämäärä potilastapauksen lähettämiselle ja muokkaamiselle on 20.9.2024

Potilastapausten arviointi suoritetaan sokkoarviointina, joten huolehdithan että liitetiedostoissa ei mainita tekijöiden tai hoitopaikan nimiä. 

Hyväksytyt potilastapaukset ovat mukana Neurologipäivien digitaalisessa ohjelma- ja abstraktikirjassa, joka julkaistaan Neurologipäivien nettisivuilla ja lähetetään Neurologipäivien osallistujille. 

Lähetetyistä potilastapauksista valitaan arvioinnin perusteella paras, joka esitetään suullisena esityksenä Neurologipäivillä keskiviikkona 30.10. klo 18.00–19.30 Mielenkiintoisia potilastapauksia -sessiossa. 

Mikäli voittaja ei halua osallistua Neurologipäivien muuhun koulutukseen, hän voi pitää suullisen esityksensä keskiviikkona 3.10. ilman osallistumismaksua. Muussa tapauksessa ilmoittautuminen Neurologipäiville pyydetään tekemään ja maksamaan normaaliin tapaan. Linkki sähköiselle ilmoittautumislomakkeelle: https://form.eventos.fi/fffc7ea497e8f979 

Palkintona voittajalle myönnetään 1000 € apuraha, jonka voi käyttää esimerkiksi ko. potilastapauksen julkaisemiseen kotimaisessa tai kansainvälisessä lääketieteen lehdessä. SNY:n johtokunta valitsee voittajan koulutusvaliokunnan esityksen perusteella. 

Lisätiedot: Anna Brück, anna.bruck@tyks.fi 

Tämä ohje pdf-tiedostona täällä.  

Tervetuloa osallistumaan potilastapauskilpailuun! 

Anna Brück
Suomen Neurologinen Yhdistys ry
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja