Ajankohtaista

Erkki Kivalo -palkinto

19.4.20211

Arvoisa professori/Arvoisat Suomen neurologisen yhdistyksen jäsenet, 

Suomen Neurologisen Yhdistyksen johtokunta jakaa tänä vuonna Erkki Kivalo – palkinnon Neurologipäivillä ja pyytää teiltä ehdotuksia palkinnon saajaksi. Aikaisemmin palkinnon ovat saaneet Markku Kaste (2004), Riitta Hari (2006), Hilkka Soininen (2009), Matti Hillbom (2011), Timo Erkinjuntti (2014) ja Kari Majamaa (2017). 

Palkinnon saajan tulee olla tutkimuksen, opetuksen, kliinisen taidon ja hallinnon alalla ansioitunut lääkäri ja työuransa aktiivisessa vaiheessa palkinnon saadessaan. Palkinnon suuruus on 10 000 €. Palkittava on neurologian erikoislääkäri, mutta erityisin perustein kliininen neurofysiologi, neurokirurgi tai lastenneurologi voi tulla kyseeseen. 

Ehdotuksia arvioitaessa otetaan huomioon toiminta ja meriitit kliinisen neurologian, neurofysiologian, lastenneurologian tai neurokirurgian kehittäjänä, tieteelliset julkaisut, akateemiset huomionosoitukset, pedagoginen koulutus, opetuspalkinnot, toiminta erikoislääkärikoulutuksen vastuuhenkilönä, ohjattujen väitöskirjojen määrä, hoidetut virat tai toimet organisaatiossa, tieteellinen tai kliininen jatkokoulutus ulkomailla, toiminta tiedeyhteisössä sekä yhteiskunnallinen toiminta. 

Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä SNY:n jäsenet ja neurologian, lastenneurologian, neurokirurgian ja kliinisen neurofysiologian professorit. Ehdotuksen tekijä laatii lyhyen kuvauksen palkinnon saajaksi ehdotetun henkilön ansioista. Ehdotukset palkinnon saajaksi tulee lähettää SNY:n puheenjohtajalle 1.8.2021 klo 16.00 mennessä. 

SNY:n johtokunta järjestää ehdotuksien arvioinnin ja päättää palkinnon saajasta. 

Palkinto luovutetaan Neurologipäivillä torstaina 4.11.2021. 

Reetta Kälviäinen
puheenjohtaja, SNY 

Erkki Kivalo -palkinto (PDF)