jaostot

Erikoistuvien lääkäreiden jaosto


Perustettu 

 

Jäseniä 

 

Puheenjohtaja 

Sihteeri 

 


Ilmoittautuminen jäseneksi 

Ilmoittautuminen jaoston sihteerille. Muut kuin SNY- jäsenet voivat anoa liitännäisjäsenyyttä. 

Koulutus 

Jaosto suunnittelee ja järjestää oman alansa koulutustapahtumia. 

Tiedotus 

Jaoston toiminnasta tullaan tiedottamaan sähköpostitse.