jaostoT

Liikehäiriöjaosto


Perustettu 

26.05.2005/01.12.2005

Jäseniä 

110 (joista 8 liitännäisjäsentä)
(29.10.2018)

Puheenjohtaja 

Filip Schjeperjans

Sihteeri 

Tuomas Mertsalmi
tuomas.mertsalmi[at]hus.fi 


Ilmoittautuminen jäseneksi 

Ilmoittautuminen jaoston sihteerille.

Koulutus 

Jaosto suunnittelee ja järjestää oman alansa koulutustapahtumia. 

Tiedotus 

Jaoston toiminnasta tullaan tiedottamaan sähköpostitse.

Liikehäiriöjaostosta 

Liikehäiriöjaoston tarkoituksena on koota yhteen nimenomaan liikehäiriöistä kiinnostuneita neurologikollegoja ja muita neurotieteiden harrastajia. 

Keskeisimmiksi liikehäiriöjaoston tehtäviksi perustamiskokous totesi alaan liittyvän koulutuksen, asiantuntijaryhmänä toimimisen sekä aiempaa laajemman tutkimusyhteistyön käynnistämisen Suomessa. 

Liikehäiriöjaosto toimii myös foorumina, joissa kollegat voivat esitellä harvinaisia tai muutoin mielenkiintoisia potilastapauksia liikehäiriöiden alalta ja samalla myös konsultoida potilaiden suhteen. Potilasvideot ovat tärkeinä apuvälineinä tässä yhteydessä. 

Liikehäiriöjaosto kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Kokousten yhteydessä on tarkoitus käsitellä kahta ennalta nimettävää teemaa, toinen liittyen kliiniseen neurologiaan ja toinen liikehäiriöihin liittyvään perustutkimukseen. Näiden lisäksi jokaisessa kokouksessa käsitellään potilastapauksia edellä mainitulla tavalla. 

Kaikilta jäseniltä toivotaan aktiivista osallistumista jaoston toimintaan. Liikehäiriöjaosto ei kerää erillistä jäsenmaksua.