Neurologipäivät 2022


Kuva: Raija Törrönen/UEF, viestintä

Kilpailukykyä verkostoitumisesta

Keväällä Kansallisen neurokeskuksen johtajana aloittanut Eero Rissanen saapuu Neurologipäiville Bostonista. Viime vuosina Yhdysvalloissa työskennellyt Rissanen haluaa seuraavaksi vahvistaa suomalaisten neurotieteiden kilpailukykyä. 

Neurologian erikoislääkäri, dosentti Eero Rissanen valittiin helmikuussa 2022 vastikään perustetun Kansallisen neurokeskuksen johtajaksi. Johtajan pesti uudessa yhteistyöverkostossa tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan Suomen neurotieteiden kenttään ja sen toimijoihin. 

Rissanen uskoo hyötyvänsä tehtävässään paitsi Suomessa kertyneestä monipuolisesta ammatillisesta kokemuksesta, myös Yhdysvalloissa vietettyjen Research Fellowship -vuosien opeista. 

”Kahden maan järjestelmien vertailu on ollut avartavaa. Yhdysvalloissa akateemisen tutkijan urapolku tai terveydenhuollon rahoitusmallit ovat hyvin erilaisia kuin Suomessa. Eroja on myös akateemisen tutkimuksen ja yritysten välisessä yhteistyössä”, Rissanen kuvailee. 

”Nämä ovat hyödyllisiä näkökulmia, kun mietitään omaa toimintaa täällä Suomessa.”

Yhteisvoimaa verkostoista 

Maailmalla vietettyjen vuosien ansiosta Rissanen kertoo huomaavansa myös suomalaisen neurotieteiden kentän vahvuudet ja heikkoudet ihan uudella tavalla. 

”Etäisyys on auttanut näkemään ja arvostamaan monia asioita. Suomalaisen osaamisen taso on korkea, samoin motivaatio ja tahti työn tekemisessä. Suomessa tehdään myös korkealaatuista tutkimusta monilla neurotieteiden aloilla. Ongelmana ovat kuitenkin pienet tutkimuspopulaatiot ja siten rajallinen voima. Kansainvälisesti ja kilpailukyvyn kannalta Suomi on pieni maa.” 

Mistä Suomi sitten saisi lisää voimaa? Verkostoista, kuuluu Rissasen vastaus. 

”Tarvitaan tehokasta yhteistyötä Suomen sisällä, ihmisten ja projektien verkostoitumista. Kun teemme yhteistyötä, Suomen tieteellinen voima ja menestymisen mahdollisuudet kasvavat. Se on tavoitteemme Kansallisessa neurokeskuksessa.” 

Ajatustenvaihtoa Neurologipäivillä 

Eero Rissanen kertoo osallistuneensa Neurologipäiville lähes vuosittain Bostonin kautta lukuun ottamatta. Hän pitää tapahtumaa hyödyllisenä ja odottaa etenkin keskusteluja kollegoiden kanssa. 

”Ammattilaisten tapaaminen ja heidän kanssaan sparrailu kuuluu nykyisin olennaisena osana työnkuvaani. Kuuntelen mielelläni, millaiset asiat ammattikuntaa puhututtavat ja millaisia hankkeita heillä on meneillään. Uskoisin käyväni keskusteluja mm. tutkimusrahoituksen riittävyydestä ja kliinisten lääketutkimusten saamisesta Suomeen.” 

Rissanen kuvaileekin rooliaan Neurokeskuksen johtajana kuuntelijaksi ja ennen kaikkea yhdistäjäksi. 

”Kansallinen neurokeskus on suomalaisen neurotieteen yhteistyöverkosto, joka tukee uusien innovaatioiden syntymistä. Näen, että meidän tehtävämme on yhdistää eri tahot toisiinsa. Me tiedämme, mitä eri puolilla Suomea tehdään ja voimme tuoda oikeat ihmiset ja projektit saman pöydän ääreen.”